ติดต่อเรา

SOCIAL

MEDIA:

INSITE POWERPOINT PRESENTATION

POWERPOINT PRESENTATION
บริการออกแบบด้วยงานดีไซน์ที่ทันสมัย


สร้างตัวแทนขายให้ธุรกิจผ่านงานดีไซน์ที่ตอบโจทย์ สร้าง Business Profile สื่อสารตัวตนได้อย่างชัดเจน เหมาะสำหรับแนะนำองค์กร นำเสนอขาย หรือใช้ในการประชาสัมพันธ์อื่นๆ

เพราะเราเป็นมืออาชีพด้านงานดีไซน์
        ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีด้านงานดีไซน์ ทำให้คุณมั่นใจได้เรื่องภาพลักษณ์ที่แสดงผลผ่านการจัดทำ PowerPoint Presentation ในการนำเสนอตัวตนของธุรกิจ สร้างอัตลักษณ์ให้กับแบรนด์ธุรกิจ โดดเด่น สวยงาม และทันสมัย นอกจากนี้เรายังให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลือกใช้ของมูลในการนำเสนอเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า สามารถนำชิ้นงานที่ได้ไปต่อยอดในการเผยแพร่ได้ทั้งในรูปแบบ Online และ Offline