ติดต่อเรา

Organic SEO สายผลิตภัณฑ์ B2B
เชี่ยวชาญมากว่า 20 ปี ราคา เหมา ๆ ระยะการดำเนินงาน 60 วัน

Easy Keyword ระดับง่าย


เหมา ๆ ไม่เกิน 5 คีย์หลัก
เหมา 19,900/เดือน


 • - วิเคราะห์ Keyword ระดับง่าย
 • - วางแผนคีย์เวิร์ดและคอนเทนต์
 • - ปรับแต่งเว็บไซต์ตามหลัก SEO
 • - Technical SEO, Audit SEO
 • - Backlinks กว่า 1,000 ลิงก์
 • - Top 10 การันตีการติดอันดับ
 • - ติดตั้ง Google Analytics เพื่อดูรายงาน
 • - ส่งรายงานทุก 1 เดือน
 • สัญญา 6 เดือนขึ้นไป

 • สนใจติดต่อ

Medium Keyword ระดับกลาง


เหมา ๆ 5 คีย์หลัก + 5 คีย์รอง
เหมา 29,900/เดือน


 • - วิเคราะห์ Keyword ระดับกลาง
 • - วางแผนคีย์เวิร์ดและคอนเทนต์
 • - ปรับแต่งเว็บไซต์ตามหลัก SEO
 • - Technical SEO, Audit SEO
 • - Backlinks กว่า 1,000 ลิงก์
 • - Top 10 การันตีการติดอันดับ
 • - ติดตั้ง Google Analytics เพื่อดูรายงาน
 • - ส่งรายงานทุก 1 เดือน
 • สัญญา 6 เดือนขึ้นไป

 • สนใจติดต่อ

High Keyword การแข่งขันสูง


เหมา ๆ ไม่เกิน 10 คีย์หลัก + 5 คีย์รอง
เหมา 59,900/เดือน


 • - วิเคราะห์ Keyword ระดับยาก
 • - วางแผนคีย์เวิร์ดและคอนเทนต์
 • - ปรับแต่งเว็บไซต์ตามหลัก SEO
 • - Technical SEO, Audit SEO
 • - Backlinks กว่า 1,000 ลิงก์
 • - Top 10 การันตีการติดอันดับ
 • - ติดตั้ง Google Analytics เพื่อดูรายงาน
 • - ส่งรายงานทุก 1 เดือน
 • ระยะเวลาจัดทำ 12 เดือน

 • สนใจติดต่อ

*** หมายเหตุ หากไม่ติด ภายใน 60 วัน สามารถส่ง keyword อื่น ทดแทนได้ ไม่มีการคืนเงินค่าบริการ ทุกกรณี***

ตัวอย่างผลงาน